Nu ratati intalnirea cu FONDURILE EUROPENE NERAMBURSABILE!

Astazi, joi 9 august, in sala de sedinte a Primariei Floresti, de la ora 18.00, are loc intalnirea Grupului de Actiune Locala “Lider” Cluj  cu locuitorii comunei Floresti care doresc sa acceseze FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE pentru dezvoltarea propriilor afaceri sau inceperea unor afaceri.

Grupului de Actiune Locala “Lider” Cluj  (www.galidercluj.ro) are ca scop incurajarea initiativelor de interes local, utilizand abordarea de “jos in sus” prin implicarea actorilor locali in determinarea nevoilor zonei si dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educational, cultural, etc.

Grupul de Actiune Locala Lider Cluj (www.gallidercluj.ro) – Florestiul face parte din acest G.A.L. alaturi de alte 8 comune: Aschileu, Baciu, Ciurila, Hida, Iara, Panticeu, Savadisla, Sinpaul – organizeaza pe data de 9 august, la sediul Primariei Floresti, o intalnire cu persoanele interesate de ACCESAREA de FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE (!) pentru urmatoarele masuri: Masura 122 – imbunatatirea valorii economice a padurii; Masura 312 – sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi; Masura 313 – incurajarea activitatilor turistice; Masura 322 – renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale.

MASURA 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii

Beneficiarii eligibili – proprietati private de padure, persoane fizice sau juridice, asociatii ale acestora.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

– Suprafata minima de padure este de 0,5 ha si este inclusa in amenajamentul silvic al solicitantului sau intr-un amenajament silvic elaborat la o scara mai mare.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

– Costuri pentru refacerea arboretelor slab productive si subtituirea celor derivate

– Costuri pentru echipamente necesare realizarii lucrarilor de ingrijire si conducere a arboreturilor prevazute in planurile de amenajare.

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Beneficiarii: – micro-intreprinderi cu mai putin de 10 angajati

– Persoane fizice care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut de minim de PFA.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

– Micro-intreprinderile, atat cele existente, cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural.

– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei si sa nu fie in dificultate financiara.

Tipuri de investitii:

– Investitii corporale (constrcutii, extinderea cladirilor in scop productiv, etc)

– Investitii necorporale (software, patente, licente)

– Investitii in activitati non-agricole productive

– Servicii pentru populatia rurala: croitorie, frizerie, cizmarie, medicale, etc

– Investitii in producerea de energie regenerabila